Zwartboek

ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN WORDEN IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD.

Daarbij heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend, die dit ook nog eens in de diverse wetgeving benadrukt. Het Verdrag gaat boven de Grondwettelijke bepalingen. 

Wanneer Europa constateert dat de lidstaat Europees recht overtreedt, spreekt Europa de Rijksoverheid hierop aan. De Europese Commissie kan de lidstaat voor het Hof van Justitie-EU dagen. Nederlandse overheden overtreden dit Verdrag regelmatig ondanks dat alle verantwoordelijken een eed of belofte hebben afgelegd dat zij zich aan de wetten zullen houden. Vele politici schenden, naar onze mening, dan ook hun ambtseed of belofte.

Volgens de overheid hebben 2 miljoen Nederlanders een beperking, het is dus een groot deel van onze samenleving. Maar de 106.000 Nederlandse boeren krijgen meer aandacht dan de mensen met een beperking. Wij hebben geen tractoren en scootmobielen geven minder druk dan tractoren. Hoezo gelijke rechten?  

Wanneer doet de overheid iets aan onderstaande?

Achter iedere regel zit een hoop ellende voor de gehandicapte die het overkomt.

Assistentie of hulphonden

Er zijn nog steeds bedrijven die hulphonden weigeren. Lees hier meer!

Belastingdienst en andere overheden.

Omdat wij een aangepaste bestelbus nodig hadden, wilde ik weten wat de belastingdienst bedoelde met “de bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte“. De dame die ik op 10 april aan de telefoon kreeg wist niet of een oprijplaat voor een scootmobiel bij inrichting behoorde. Maar even geduld ik vraag het na. Het antwoord, als hij aan NIET aan de auto bevestigd is valt het onder inrichting. Omdat normaal inrichting betekent dat het aangebracht moest zijn vroeg ik het nogmaals of ze hier zeker van was. Ja, ze was er zeker van, als het er vast in werd aangebracht viel het er niet onder.

Natuurlijk is het andersom, de regeling gaat uit van aangebracht, we spreken immers over inrichting.  Dus de mensen die er overgaan, de belastingdienst, weten ook niet hoe het zit. Wel geeft de belastingdienst auto, het juiste advies en ook bedrijven die voertuigen aanpassen weten wel hoe het zit. Wij maken ondertussen na veel gedoe gebruik van de regeling.  We zijn blij met de zelf betaalde en op eigen kosten door de belastingdienst goedgekeurde Toyota Proace compact. Helaas heb ik een website (bedrijfje) en vind de belastingdienst dat de auto dan op het bedrijf moet staan. Oplossing we hebben het op naam van mijn echtgenote gezet.

Parkeerontheffing / scanauto's

Vervolgens krijg ik met dit kenteken geen parkeerontheffing in Amsterdam omdat het voertuig niet op mijn naam staat. Ik moet dat op naam van mijn echtgenote aanvragen dan krijg ik hem wel. Dus als ik alleen naar familie ga, waar mijn echtgenote de trap niet op kan, moet ik misbruik van haar kaart maken. Daar pas ik voor. 🙁  Belachelijk!!!!!) Bezwaar aangetekent!

Steeds meer gemeenten werken met scanauto’s en ontheffingsregelingen voor gehandicapten, natuurlijk niet landelijk, iedere gemeente heeft zijn eigen regeling. Daarnaast huren sommige gemeenten scanauto’s van particuliere bedrijven in en worden de overtredingen door niet opsporingsambtenaren vastgesteld. De vraag is of de registratie dan aan de bepalingen van de Algemene Verordening gevensbescherming voldoet. Te gek voor woorden !!!!

BPM

In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is afgesproken dat de vrijstelling BPM op bestelauto’s wordt afgebouwd naar 0% in 2026. Ik heb de overheid gevraagd of dit ook voor bestelauto’s die onder de gehandicaptenregeling vallen geldt. Dit zou een ramp voor veel mensen met een beperking zijn. BPM is vaak €10.000 euro op een bestelauto, als dan ook de wegenbelasting wordt aangepast wordt het een (te) dure grap voor velen. Zeker nu er geen tweedehands bestelauto’s te krijgen zijn, die dan ook nog aangepast moeten worden, en de inruil van de huidige aangepaste bestelauto weinig zal opleveren.

Ik heb deze vraag voorgelegd aan de overheid en Ieder(in), maar geen reactie gehad. Op 22 september 2023 heb ik de vraag opnieuw voorgelegd aan het Ministerie van Financiën.

Hoezo omzien naar elkaar als dit zo is????

Busvakanties.

Veel busreizen nemen geen mensen met een beperking mee. Bij OAD staat het zelfs op hun website. Je mag dus niet zelf bepalen of je wel of niet met hun reis mee mag.

Rekeningrijden 2030

In de plannen voor rekeningrijden zijn geen bepalingen te vinden voor gehandicapten, die nu gebruik maken van de gehandicaptenregeling. Gehandicapten hebben geen keuze voor een ander soort vervoer. Ook betalen voor kilometers buiten Nederland is vreemd en onjuist.

Eigen bijdrage

Mensen met een handicap of chronisch zieken worden onevenredig hard getroffen door de eigen bijdrage die ieder jaar terugkomt. In gezinnen met meer mensen met een chronische ziekte komt dit soms dubbel of driedubbel hard aan. Het harst worden 65 plussers getroffen die jaren geen indexering van hun pensioenen hebben ontvangen en ondanks de laatste indexering nog behoorlijk achterlopen bij werkenden. Dit terwijl hun kosten extreem gestegen zijn. Nu wordt de bijdrage inkomsten afhankelijk, het zou logisch zijn als van de inkomsten de gemaakte en te maken extra kosten zouden worden afgetrokken. Overigens was de vaste bijdrage er niet voor niets gekomen.

Gehandicaptenparkeerkaart en parkeren.

 • Een wirwar van gemeentelijke regels over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Hoe kan een normaal mens deze volgen? En gehandicapte schreef: “Als ik erop uit ga is dit eigenlijk altijd spontaan (wegens ziekte/energie) en ook altijd met eigen rolstoelbus en dat wordt steeds lastiger”.
 • Vaak worden mensen bij aanvraag en verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart nodeloos gekeurd, op kosten gejaagd en pleegt de overheid een onrechtmatige inbreuk op de lichamelijke integriteit.
 • De willekeur aan kosten die voor de afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart gerekend worden.
 • Iedere gemeente heeft een eigen beleid waar het de parkeerkosten betreft. Mensen met een gehandicaptenkaart zijn afhankelijk van een particulier onderhouden App om te weten hoe het geregeld is.
 • Vaak te kleine gehandicaptenparkeerplaatsen die niet voldoen aan de gebruikelijke Crow-normen. (Voor langsparkeren: 3,50 m x 6,00 m (7,50 m als achter wordt in- en uitgestapt). Voor haaks parkeren: 3,50 m (3,00 m. bij een vrije uitstapstrook naast het parkeervak) x 5,00 m.  Dit levert heel vaak problemen op om uit te stappen en de rolstoel, scootmobiel of andere gehandicapten hulpmiddel uit te laden.Veel gehandicaptenparkeerplaatsen voldoen niet aan de geadviseerde afmetingen en zijn voor de aangepaste bestelauto’s niet bruikbaar. Ook zijn er onvoldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. (Norm op 5 parkeerplaatsen, 1 gehandicaptenparkeerplaats.)   Zie ook deze pagina!
 • Gehandicapten worden gewoon bekeurd als ze met een gehandicaptenparkeerkaart op een gehandicaptenparkeerplaats staan door het gebruik van scanauto’s. Zie ook onze klacht en de reactie van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast hebben we meer organisaties en overheden gemaild zie onze blogberichten. Ook van de “gehandicaptenorganisatie” Ieder(in) kregen we tot op heden geen reactie. In de gemeente Amsterdam mag het kenteken ook niet op naam van een huisgenoot staan. Hier is een klacht over ingediend bij de Amsterdamse Ombudsman. Deze klacht is nog in behandeling!
 • Misbruik door derden zoals familieleden zonder handicap. De overheid zou hier meer op moeten controleren en deze kaarten moeten innemen op grond van artikel 53, derde lid, van het BABW.

Zie ook de pagina van Garasto over Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart onduidelijk door verschillende regels van gemeenten.

Gemeenten

 • Houden onvoldoende rekening met gehandicapten in hun beleid.
 • Keuren gehandicapten vaak onterecht en maken daarmee een inbreuk op hun lichamelijk integriteit. Eén van de rechten van de mens, vastgelegd in internationale en nationale wetgeving.
 • Te weinig gehandicaptenparkeerplaatsen, ze zien liever laadpalen. (Er verdwijnen regelmatig gehandicaptenparkeerplaatsen t.b.v. elektrische auto’s). Daarnaast voldoen veel gehandicaptenparkeerplaatsen niet aan de geadviseerde afmetingen, waardoor hulpmiddelen niet gelost kunnen worden of mensen niet kunnen in- of uitstappen door de te beperkte ruimte. (Als voorbeeld: Tijdens een weekje vakantie in Noord-Holland zijn we in drie plaatsen weggereden omdat het lossen van de scootmobiel en het uitstappen met behulp van hulpmiddelen aan het voertuig onmogelijk bleek).
 • Bij verkeersmaatregelen en weg ontwerpen wordt geen rekening gehouden met mensen met een beperking.
 • Zelf afval wegbrengen is voor mensen in een rolstoel een ramp, hier wordt te weinig rekening mee gehouden.
 • Reclame borden en (brom)fietsen staan vaak op de plaatsen die mensen met een gezicht beperking ook gebruiken. Zij vinden hier ernstige hinder van.
 • Regengoten zijn regelmatig zo geplaatst dat rolstoelen erin vastlopen door de verkanting naar het midden van de weg waar dwe goot ligt.
 • Parkeergarages zijn vaak te laag voor bestelauto’s die gebruik maken van de gehandicaptenregeling. Hierdoor zijn er volstrekt onvoldoende parkeergelegenheden voor gehandicapten.
 • Er zijn te weinig openbare toiletten die rolstoeltoegankelijk zijn. Als ze er zijn is de inrichting vaak volstrekt verkeerd met bijv. zware deurdrangers waardoor men niet naar het toilet kan omdat het openen van de toegangsdeur te zwaar is.
 • Bij verhuizen naar een andere gemeente nemen de gemeenten de voorzieningen e.d. niet over, maar moet alles opnieuw. Niet alleen zonde van de aangeschafte artikelen, maar ook weggegooid geld. Men ken alles toch één op één overnemen. Bespaart kosten en inzet van medewerkers.

Horeca

Heel veel restaurants hebben toiletten die via een trap te bereiken zijn en/of waar geen enkele aanpassing heeft plaatsgevonden. Ook hoorden we van restauranthouders dat ze een invalidentoilet wilde aanleggen, maar dat de gemeente dwarslag. Hij kreeg geen vergunning. Daarnaast zijn er heel veel restaurants waar het gehandicaptentoilet wel een bordje gehandicapten heeft, maar waar je met een rolstoel niet of nauwelijks in kunt.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage wordt weer ingevoerd, dit betekent dat veel middeninkomens € 150,- tot € 500,- per maand moeten betalen om hulp te krijgen. Gelet op de andere enorme kosten die ze al hebben, zullen velen zonder hulp komen te zitten. Te triest voor woorden, nadat men eerder, omdat veel mensen in de problemen kwamen, de eigenbijdrage voor iedereen gelijk werd getrokken. Kennelijk weten onze “volksvertegenwoordigers” niet welke kosten mensen met een beperking al maken.

De kosten lopen voor mensen met een beperking vreselijk op, denk aan zorgkosten, kosten voor verwarming, maar ook de brandstofkosten omdat ze vaak niet buiten hun aangepaste (diesel)bestelauto kunnen. Zeker nu de brandstofprijzen uit de bocht lopen, wordt het onbetaalbaar. Vervolgens pesten we deze auto’s met milieuzones waardoor gehandicapten buiten gesloten worden in Nederland.

Wil je naar een festival of een huisje huren, dan moet je vaak extra betalen of een onnodig groot en extra duur huisje huren. De jurisprudentie die Marc de Hond wist te ontwikkelen heeft er weinig verandering in gebracht. Ook worden er geen voorwaarden in de vergunning voor festivals opgenomen.

Extra kosten i.v.m. beperkingen.

Gehandicapten zijn afhankelijk van de gemeente welke voorzieningen wel of niet vergoed worden. De voorwaarden en bedragen verschillen enorm. Van het gelijkheidsbeginsel is geen enkele sprake. Hoezo gelijke behandeling? Onze PGB voor een scootmobiel was de helft van het bedrag dat men in een andere gemeente in dezelfde provincie kreeg. Ook mag je zeven jaar geen andere vervoersvoorziening aanvragen en dat bij een progressieve spierziekte.

De kosten die gehandicapten maken stapelen zich steeds meer op, het is niet alleen de eigen bijdrage (In verschillende gezinnen moet men dit meerdere malen betalen omdat meer mensen chronisch ziek zijn). Maar ook andere kosten voor huishoudelijke zaken, bijbetalingen aan medicijnen, aanpassingen aan woningen, aanschaffen van noodzakelijke voorzieningen die waar nodig ook nog aangepast moeten worden. Lang niet overal is een vergoeding voor. Door de stapeling van kosten komen veel mensen in de problemen en belanden zelfs in de schuldsanering. Doordat de Rijksoverheid alles naar de gemeenten heeft doorgeschoven is het plafond weg, er is geen enkel maximum gesteld aan de eigen bijdrage. De aftrekposten van de inkomstenbelasting zijn dermate hoog en minimaal dat dit het probleem niet oplost. Zie ook De nationale zorggids.

(Kleuren)blind.

 

Ja en dan moet je glas naar kleur scheiden. Dat gaat dus bij velen niet lukken.

Mandaat.

Ook mandateren veel gemeenten de beslissing en verstrekking van hulpmiddelen zoals een rolstoel en scootmobiel aan particuliere bedrijven zoal medipoint. De gemeente of het gedelegeerde bestuursorgaan blijft daarbij de eindverantwoordelijke, het mandaat moet openbaar zijn en men moet de betrokkene hierover inlichten.

Ik lees op de website van Medipoint: “Als inwoner van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland of Tholen, kun je rechtstreeks terecht bij Medipoint voor al jouw vragen over zorg- en welzijnshulpmiddelen. Je hoeft je hiervoor niet meer eerst bij de gemeente of GR de Bevelanden te melden. Medipoint is hiermee verantwoordelijk voor het leveren en onderhouden van alle hulpmiddelen die vanuit de Wmo door de gemeente worden verstrekt. Het gaat om bijvoorbeeld aangepaste fietsen, rolstoelen, scootmobielen en tilliften. Daarnaast beschikken wij over uitleenpools voor het gebruik van rolstoelen en scootmobielen. Iedere gebruiker krijgt een vaste adviseur en monteur vanuit Medipoint.” Ik zie dus nergens een mandaat bepaling, ook niet bij de gedelegeerde bestuursorganisatie. En mag men deze verantwoordelijkheid wel mandateren naar een particulier bedrijf?

Milieuzones.

Zijn in landen als Duitsland en Frankrijk mensen met een handicap vaak vrijgesteld van de milieuzones. In Nederland wordt dit aan de willekeur van gemeenten overgelaten.  (Oudere) aangepaste gehandicapten voertuigen worden vaak geweerd en ijn dus in veel steden niet meer welkom. Openbaar vervoer is helaas voor velen geen oplossing.

Openbare toiletten

In heel veel horeca is geen voor gehandicapten toegankelijk toilet, als daarnaast ook geen toegankelijke openbare toiletten zijn mag je het in je broek doen. Schandalig in ons rijke Nederland.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is vaak niet toegankelijk voor mensen met een (elektrische) rolstoel of scootmobiel. Via de WMO krijgt men vaak een taxi in de omgeving met een maximum aan kilometers. Daarbuiten kan men gebruik maken van Valies, maar de angst dat er bij het uitstappen geen hulp aanwezig is, is terecht groot. Vaak kan men niet uitstappen waar men moet zijn door het ontbreken van de beloofde hulp. Ook moet men het vaak minimaal 24 uur van tevoren aanvragen. Buurtbussen, zijn buiten Oost-Brabant, niet toegankelijk met een rolstoel. Ook laat het openbaar vervoer vaak rolstoelers staan, zie dit voorbeeld.

Pinautomaten en parkeerautomaten.

Vaak kunnen gehandicapten hier niet bij. Bij de allernieuwste kunnen mensen in een rolstoel er wel bij, maar het schuin staande scherm niet lezen.

Poep

Paarden- en honden poep op troittoirs en wandelpaden. Ontzettend vies voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Hondenpoep moet je verplicht opruimen, maar van paarden wordt dit nooit opgeruimd en blijven liggen. Maar ook dit is verboden op grond van artikel 5 van de Wegenverkeerswet (Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.) Handhaving hierop blijft echter altijd achterwege. Misschienday een aanpassing van de APV’s en daarop handhaven..

Schaarhekjes en paaltjes

Bij het plaatsen van schaarhekjes/paaltjes/wildroosters weert men niet alleen de doelgroep, maar ook mensen met een rollator, rolstoel, driewielige fiets of scootmobiel. Vaak zijn de doorgangen te smal om er met deze hulpmiddelen te passeren.

 

Scootmobiel – WMO

Tot onze zelf betaalde scootmobiel kuren begon te vertonen vroegen we via de WMO een scootmobiel aan. Volgens het bedrijf (medipoint) mag de scootmobiel van de gemeente niet worden aangepast voor gebruik van een kofferbaklift. Hun advies, een oprijplaat is noodzakelijk, want de scootmobiel lift vraag om aanpassingen aan de scootmobiel. Hun oordeel betekent:

 • aanschaf van een vaste oprijplaat in de auto,
 • uitbouwen van de kofferbaklift, waardoor duizenden zelf betaalde euro’s te niet worden gedaan!
 • opnieuw door alle toestanden met de belastingdienst,
 • enkele duizenden euro’s extra kosten (denk aan ruim 5000,- euro) die we zelf moeten betalen.
 • om aan medipoint zijn eisen te voldoen, zijn we ongeveer € 9000,00 kwijt door teniet gedane kosten van de kofferbaklift en aanschaf van een vaste oprijplaat. Daarnaast opnieuw door alle problemen met de belastingdienst.

Waarom geen kleine aanpassing eventueel op eigen kosten, twee schroeven en een gaatje in de bak en het is geregeld. Een nieuwe accubak kost ongeveer 100 euro. Maar goed nu via PGB een andere scootmobiel, die we wel mogen aanpassen, maar zelf het onderhoud moeten financieren. Een klemmetje met twee schroeven rond de stoelbuis en we kunnen hem weer binnenzetten. De kosten waren twee schroefjes. Onbegrijpelijk en naar mijn mening gewoon een vorm van onbehoorlijk bestuur en een bedrijf onrechtmatig machtigen dit te besluiten.

Stoppen voorzieningen.

Diverse gemeenten stopten hun bijdrage aan bijvoorbeeld organisaties als MEE en de sociaal raadslieden. Dit zijn de organisatie die mensen met een beperking terzijde staan. Gemeenten vullen zelf deze voorzieningen in, waardoor er van functiescheiding en onafhankelijkheid geen enkele sprake meer is. Gehandicapten worden hierdoor extra benadeeld. Op deze manier draagt de overheid eraan bij dat de verschillen steeds groter worden tussen mensen met en mensen zonder beperking. Ook is de integriteit hier ver te zoeken. Schaamteloze bestuurders.

Toiletten

Onvoldoende toiletten die toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Vaak zijn ze ‘s-avonds gesloten. Gebruik van gehandicaptentoiletten door niet gehandicapten is van alle tijden. Irritant en asociaal.

Ook zijn er gehandicaptentoiletten die niet toegankelijk zijn met een rolstoel. Zoals deze die achter een poortje zijn gemaakt.

Trottoirs

Op trottoirs staan vaak terrasjes, reclameborden, vuilniszakken, fietsen en andere zaken die het onmogelijk maken het trottoir te volgen met rollators, rolstoelen en scootmobielen. Ook zijn er niet overal verlaagde delen om ervan af te rijden met een hulpmiddel. En zijn ze er wel, dan zijn ze vaak onbruikbaar door geparkeerde (snor-en bromfietsen. Veel trottoirs liggen onder een dusdanige verkanting dat mensen met rolstoelen naar links of rechtsaf gaan zonder dat ze dat willen.

Verkeersheuvels.

Veel verkeersdrempels zijn dusdanig hoog en aflopend naar de zijkanten dat scootmobielen het gevaar lopen om slaan. Ook worden mensen met beperkingen erg belast door de drempels, denk aan belasten van nekspieren en gewrichten met name voor mensen met een spierziekte. Ook levert het extra CO2 uitstoot op, remmen en optrekken. Van enige creativiteit in het oplossen van snelheidsproblemen is geen sprake bij de overheid. Zie ook verkeersheuvels en rotondes weg ermee).

Verkeersmaatregelen als gevolg van Covid.

Gemeenten stelden noodzakelijkerswijs verkeersmaatregelen in op grond van de coronawetgeving. Deze maatregelen hadden in veel gemeenten, zo ook in de onze gemeente, gevolgen voor mensen met een beperking. Veel gebieden werden aangepast naar voetgangersgebieden. In onze gemeente waren hierdoor gehandicaptenparkeerplaatsen niet meer bereikbaar. Na een verzoek bleken de maatregelen niet ingetrokken nadat de coronawetgeving werd ingetrokken. Nieuwe besluiten werden niet genomen, dus illegaal en geen bezwaarmogelijkheden. Hoezo behoorlijk bestuur!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO).

Steeds meer gemeenten maken een financiële afweging alvorens voorzieningen of hulp toe te kennen. Dit is in strijd met hogere wetgeving, de WMO. Om deze financiële afweging te maken worden deze financiële gegevens van mensen met een beperking door de gemeenten verwerkt in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming. Natuurlijk tast dit de integriteit van de gemeente en de gemeenteraadsleden aan (artikel 14 lid 1 Gemeentewet) aan door het niet naleven van de wetten van ons land. Het toezicht hierop door de Provinciale- en Rijksoverheid ontbreekt. Een ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger zweert door de eed of gelofte af te leggen dat hij o.a. trouw is aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen. Hiervan is geen sprake als men afwijkt van de WMO. Dat het wordt gedaan i.v.m. financiële tekorten heft deze eed/belofte niet op. Het is een vorm van bewust onbevoegd handelen. Hiermee zetten zij het aapje op de verkeerde schouder, namelijk bij de gehandicapte i.p.v. bij de Rijksoverheid. Overkomst u dit, dan in bezwaar en beroep gaan, maar ook klagen bij de Autoriteit persoonsgegevens omdat de gemeente uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt.

WMO – inbruikleen verstrekte goederen.

Rolstoelen die in bruikleen zijn verstrekt op grond van de WMO (vaak via Medipoint) zijn alleen regionaal of in Nederland verzekerd dit staat kennelijk in de gebruikersovereenkomst (wij hebben die nooit gehad). Vreemd dat iets dergelijks niet overal verzekerd is. Of moet een gehandicapte maar in Nederland blijven met vakanties.

Ervaart u ook zaken die op deze pagina thuishoren, dan graag een mailtje.

Overig:

Campings/camperplaatsen.

In heel veel gevallen zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Ook kwamen we invalidedouches tegen die mensen zich toegeëigend hadden, een briefje privé erop en spullen erin. En dat door een dame zonder handicap, die overigens vriendelijk in gesprek was met een ACSI-controleur, die deze douche niet inspecteerde. Op een andere camping maakte iedereen gebruik van de gehandicaptendouche, tot het gas op was, mensen zonder beperking konden elders douchen, de mensen met een beperking niet. Gehandicaptenvoorzieningen horen er op iedere camping en camperplaats te zijn voor mensen met een beperking. Het zou logisch zijn als dat een voorwaarde zou zijn bij het verlenen van een vergunning.

Links naar:

Share