Zwartboek

ALLEN DIE ZICH IN NEDERLAND BEVINDEN WORDEN IN GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD.

Daarbij heeft Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend, die dit ook nog eens benadrukt en zelfs boven de Grondwet staat. 

Wanneer Europa constateert dat de lidstaat Europees recht overtreedt, spreekt Europa de Rijksoverheid hierop aan. De Europese Commissie kan de lidstaat voor het Hof van Justitie-EU dagen. Nederlandse overheden overtreden dit Verdrag regelmatig ondanks dat alle verantwoordelijken een eed of belofte hebben afgelegd dat zij zich aan de wetten zullen houden. Velen schenden dan ook hun ambtseed of belofte.

Assistentie of hulphonden

Er zijn nog steeds bedrijven die hulphonden weigeren. Lees hier meer!

Belastingdienst en andere overheden.

Omdat wij een aangepaste bestelbus nodig hadden, wil de ik weten wat de belastingdienst bedoelde met “de bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte“. De dame die ik op 10 april aan de telefoon kreeg wist niet of een oprijplaat voor een scootmobiel bij inrichting behoorde. Maar even geduld ik vraag het na. Het antwoord, als hij aan NIET aan de auto bevestigd is valt het onder inrichting. Omdat normaal inrichting betekent dat het aangebracht moest zijn vroeg ik het nogmaals of ze hier zeker van was. Ja ze was er zeker van, als het er vast in werd aangebracht viel het er niet onder. Natuurlijk is het andersom, de regeling gaat uit van aangebracht.  Dus de mensen die er overgaan weten ook niet hoe het is. Gelukkig weten bedrijven die voertuigen aanpassen precies hoe het zit. Wij maken ondertussen na veel gedoe gebruik van de regeling. We zijn blij met de zelf betaalde en op eigen kosten door de belastingdienst goedgekeurde Toyota Proace compact. Tot onze zelf betaalde scootmobiel kuren begon te vertonen en via de WMO een scootmobiel aanvroegen.  Volgens het bedrijf mag de scootmobiel niet van de gemeente worden aangepast Hun advies een oprijplaat is noodzakelijk. Dat betekent een vaste oprijplaats, opnieuw door de toestanden met de belastingdienst,  enkele duizenden euro’s extra kosten die we zelf moeten betalen etc. Hoezo geen kleine aanpassing eventueel op eigen kosten. Dus nu via een pgb proberen.

Campings/camperplaatsen.

In heel veel gevallen zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Ook kwamen we invalidedouches tegen die mensen zich toegeëigend hadden, een briefje privé erop en spullen erin. En dat door een dame zonder handicap, die overigens vriendelijk in gesprek was met een ACSI controleur, die deze douche niet inspecteerde. Op een andere camping maakte iedereen gebruik van de gehandicaptendouche, tot het gas op was, mensen zonder beperking konden elders douchen, de mensen met een beperking niet. Gehandicaptenvoorzieningen horen voor mensen met een beperking te zijn.

Eigen risico.

Mensen met een handicap of chronisch zieken worden onevenredig hard getroffen door de eigen bijdrage die ieder jaar terugkomt. In gezinnen met meer mensen met een chronische ziekte komt dit soms dubbel of driedubbel hard aan. Het harst worden 65 plussers getroffen die al jaren geen indexering van hun pensioenen ontvangen.

Gehandicaptenparkeerkaart

  • Misbruik door derden zoals familieleden zonder handicap, waardoor te weinig plaatsen. De overheid zou hier meer op moeten controleren en deze kaarten moeten innemen op grond van artikel 53, derde lid, van het BABW.
  • Vaak te kleine gehandicaptenparkeerplaatsen die niet voldoen aan de gebruikelijke normen. Dit levert heel vaak problemen op om de rolstoel, scootmobiel of andere gehandicapten hulpmiddel uit te laden. Zie ook deze pagina!
  • Een wirwar van gemeentelijke regels over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Hoe kan een normaal mens deze volgen?
  • Vaak worden mensen bij verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart nodeloos gekeurd, op kosten gejaagd en pleegt de overheid een onrechtmatige inbreuk op de lichamelijke integriteit.
  • De willekeur aan kosten die voor de afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart gerekend worden.

Horeca

Heel veel restaurants hebben toiletten die via een trap te bereiken zijn en/of waar geen enkele aanpassing heeft plaatsgevonden. Ook hoorden we van restauranthouders dat ze een invalidentoilet wilde aanleggen, maar dat de gemeente dwars lag. Daarnaast zijn er heel veel restaurants waar het gehandicaptentoilet alleen een bordje voor gehandicapten heeft, maar waar je met een rolstoel niet of nauwelijks in kunt.

Milieuzones.

Zijn in landen als Duitsland en Frankrijk mensen met een handicap vaak vrijgesteld van de milieuzones. In Nederland wordt dit aan de willekeur van gemeenten overgelaten. Ja, je mag met ontheffing er vaak wel 12 keer per jaar in. Je kinderen zullen er wonen, dan mag je ze twaalf keer bezoeken als openbaar vervoer geen optie is.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is vaak niet toegankelijk voor mensen met een (elektrische) rolstoel of scootmobiel. Via de WMO krijgt men vaak een taxi in de omgeving met een maximum aan kilometers. Leuk als je kinderen nu net ietsje verder weg wonen. Vergoeding voor autoaanpassingen worden meestal niet vergoed.

Opeenstapeling van kosten.

De kosten die gehandicapten maken stapelen zich op, het is niet alleen de eigen bijdrage (In verschillende gezinnen moet men dit meerdere malen betalen omdat meer mensen chronisch ziek zijn). Maar ook andere kosten voor huishoudelijke zaken, bijbetalingen aan medicijnen, aanpassingen aan woningen, vervoermiddel aanschaffen die waar nodig aangepast moeten worden. Lang niet overal is een vergoeding voor. Door de stapeling van kosten komen veel mensen in de problemen en belanden zelfs in de schuldsanering. Doordat de Rijksoverheid alles naar de gemeenten heeft doorgeschoven is het plafond weg, er is geen enkel maximum gesteld aan de eigen bijdrage. Bijbetalingen aan medicijnen, de maandelijkse bijdrage aan de gemeente etc. Dit is een flink maandelijks bedrag, die vaak niet op te brengen is. Ook de aftrekkosten van de inkomstenbelasting is dermate hoog dat dit het probleem niet oplost.

Parkeren

Iedere gemeente heeft een eigen beleid waar het de parkeerkosten betreft. Mensen met een gehandicaptenkaart zijn afhankelijk van een particulier onderhouden App om te weten hoe het geregeld is.

Veel gehandicaptenparkeerplaatsen voldoen niet aan de geadviseerde afmetingen.

Pinautomaten en parkeerautomaten.

Vaak kunnen gehandicapten hier niet bij. Bij de allernieuwste kunnen mensen in een rolstoel er wel bij, maar het schuin staande scherm niet lezen.

Poep

Paarden- en honden poep op troittoirs en wandelpaden. Ontzettend vies voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Hondenpoep moet je verplicht opruimen, maar de grote paarden hopen mogen heerlijk blijven liggen. Een aanpassing van de APV’s en toezicht is noodzakelijk.

Schaarhekjes en paaltjes

Bij het plaatsen van schaarhekjes/paaltjes/wildroosters weert men niet alleen de doelgroep, maar ook mensen met een rollator, rolstoel, driewielige fiets of scootmobiel. Vaak zijn de doorgangen te smal om er met deze hulpmiddelen te passeren.

.

Stoppen voorzieningen.

Diverse gemeenten stopten hun bijdrage aan bijvoorbeeld organisaties als MEE, de organisatie die mensen met een beperking terzijde staat. Gemeenten vullen zelf deze voorzieningen in, waardoor er van functiescheiding geen sprake is. Gehandicapten worden hierdoor extra benadeeld. Op deze manier draagt de overheid eraan bij dat de verschillen steeds groter worden tussen mensen met en mensen zonder beperking.

Toiletten

Onvoldoende toiletten die toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel. Gebruik van gehandicaptentoiletten door niet gehandicapten is van alle tijden. Irritant en asociaal.

Ook zijn er gehandicaptentoiletten die niet toegankelijk zijn met een rolstoel. Zoals deze die achter een poortje is gemaakt.

Trottoirs

Op trottoirs staan vaak terrasjes, reclameborden, vuilniszakken, fietsen en andere zaken die het onmogelijk maken het trottoir te volgen met rollators, rolstoelen en scootmobielen. Ook zijn er niet overal verlaagde delen om netjes vanaf te rijden met een hulpmiddel. Veel trottoirs liggen onder een dusdanige scheef dat mensen met rolstoelen naar links of rechts af gaan zonder dat ze dat willen.

Kosten voorzieningen

Gehandicapten zijn afhankelijk van de gemeente welke voorzieningen wel of niet vergoed worden. Van het gelijkheidsbeginsel is geen enkele sprake. Hoezo gelijke behandeling?

Verkeersheuvels.

Veel verkeersdrempels zijn dusdanig aflopend naar de zijkanten dat scootmobielen het gevaar lopen om om te slaan of om slaan. Ook worden mensen met beperkingen erg belast door de drempels,  denk aan belasten van nek en gewrichten van mensen met een spierziekte.

Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO).

Steeds meer gemeenten maken een financiële afweging alvorens voorzieningen of hulp toe te kennen. Dit is in strijd met hogere wetgeving, de WMO. Om deze financiële afweging te maken worden deze financiële gegevens van mensen met een beperking door de gemeenten verwerkt in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming. Natuurlijk tast dit de integriteit van de gemeente en de gemeenteraadsleden aan (artikel 14 lid 1 Gemeentewet) door het niet naleven van de wetten van het land. Een ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger zweert door de eed of gelofte af te leggen dat hij o.a. trouw is aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen. Hiervan is geen sprake als men afwijkt van de WMO. Dat het wordt gedaan i.v.m. financiële tekorten heft deze eed/belofte niet op. Het is een vorm van bewust onbevoegd handelen. Hiermee zetten zij het aapje op de verkeerde schouder, namelijk bij de gehandicapte i.p.v. bij de Rijksoverheid. Overkomst u dit, dan in bezwaar en beroep gaan, maar ook klagen bij de Autoriteit persoonsgegevens omdat de gemeente uw persoonsgegevens onrechtmatig  worden verwerkt.

Links naar:

Share