Westerscheldetunnel

N.a.v. onderstaande ben ik gebeld door een aardige dame van de Westerscheldetunnel. Ze gaan volgend jaar de opzet opnieuw bekijken, zodat mensen met een beperking ook deel kunnen nemen aan de Nacht van de Tunnel. Ik word uitgenodigd om mee te denken. Mijn klacht heeft gelukkig weer iets te goeds te weeg gebracht

Nacht van de Tunnel

Ik heb de volgende brief naar de Westerscheldetunnel gestuurd omdat mensen met een rolstoel of een rollator niet welkom zijn bij de Nacht van de Tunnel. Omdat ik twijfels heb of een en ander bij een ernstig incident wel goed geregeld is heb  ik de volgende brief naar de Westerscheldetunnel gestuurd.

Brief

Westerscheldetunnel
Postbus 303,
4460 AS Goes

Kloetinge, 12 september 2019.

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 juli 2019 vroeg ik of het mogelijk was met een scootmobiel deel te nemen aan de Nacht van de Tunnel. Als reactie kreeg ik het volgende bericht: “Helaas is het niet mogelijk om aan het programma deel te nemen in rolstoel of scootmobiel.” Op mijn vraag hoe het dan was als er echt iets gebeurd, reageerde u als volgt:” In de tunnel hebben we wel hulpmiddelen voor rolstoelgebruikers. Mocht je in het geval van een evacuatie in de tunnel naar een dwarsverbinding moeten, dan is daar bijvoorbeeld een rijplaat aanwezig. Zo kunnen ook rolstoelgebruikers in veiligheid gebracht worden”.

Deze reactie verbaasde mij want als ik op internet zoek dan vind ik o.a. op pagina 21 van het rapport Verkeersveiligheid Westerscheldetunnel, Onderzoek naar veiligheid tijdens calamiteiten waarbij evacuatie plaatsvindt

“Evacuées worden verzocht elkaar te helpen als dat nodig is en om mensen in rolstoelen al dragend in veiligheid te brengen en de rolstoelen achter te laten. Bij het plannen van een evacuatie-procedure zal rekening gehouden moeten worden met het feit dat een bepaald proportie van.de mensen in meer of mindere mate slecht ter been is. Shields en Boyce (1995) berichtten bijvoorbeeld· dat in Noord-Ierland 17 % van de volwassenen en 3 % van de kinderen in enige mate gehandicapt zijn. Van gehandicapte mensen is volgens een rapport van Shields (1993) aangetoond dat ze vier keer zo lang nodig hebben om uit een ruimte te evacueren dan mensen zonder handicap. Wanneer het erom gaat een voertuig te verlaten, hebben gehandicapte mensen zelfs ongeveer 10 keer zo veel tijd nodig als mensen zonder handicap”.  Volgens een eveneens gevonden rapport verwacht men 130 personen per doorgang. Ook vind ik dat 17% een beperking heeft, wat neerkomt op 22 personen per doorgang. Afhankelijk van de plaats van de calamiteit kan het aantal mensen met een beperking dus behoorlijk oplopen. De meeste mensen met een beperking zullen gebruik maken van een stok, rollator, rolstoel of scootmobiel.

Om mensen in een rolstoel/scootmobiel uit een auto te halen is vaak een ruimte van drie meter achter her voertuig nodig om de rolstoel of scootmobiel te kunnen lossen. Ik verwacht niet dat automobilisten in een paniek situatie daar rekening mee houden. Ook denk ik dat de 70 cm loopruimte naast beide rijbanen vol zal lopen als zoveel mensen met en zonder beperking van die vaak te kleine ruimte gebruik moeten maken.  Rolstoelen en scootmobielen zullen vastlopen en de doorgang voor anderen beperken.

Ik ben dan ook benieuwd hoe één en ander in een calamiteitenplan of evacuatieplan is geregeld.

Graag zou ik van u vernemen:

  • Waarom bij de nacht van de tunnel mensen met een beperking zijn uitgesloten. Gelet op bovenstaande zou voorlichting zeker voor mensen met een beperking van belang zijn. Niet toelaten van mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel lijkt in strijd met het door Nederland geratificeerde gehandicapten verdrag.
  • Hoe de evacuatie van mensen met een beperking bij een calamiteit geregeld is.

Met vriendelijke groet,

Dag Martin,

Ik heb mijn collega gesproken over je vragen. Hij vroeg me het onderstaande met je te delen.

Bij de bouw en realisatie van de Westerscheldetunnel is veel aandacht besteed aan het faciliteren van evacuatiemogelijkheden voor mindervaliden samen met vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en conform de geldende normen. Daarbij zijn ook uitgebreide oefeningen geweest die het vluchtconcept getest hebben. Zie ook bjigaande foto’s hiervan. Zoals eerder gezegd bevinden zich rijplaten in de dwarsverbindingen van onze tunnels.

De rijplaten die zich in de dwarsverbindingen bevinden zijn speciaal gemaakt per dwarsverbinding, omdat deze onderling verschillen. De hellingshoek en afmetingen van de platen zijn dus op elke dwarsverbinding afgestemd. Bij evacuaties worden deze rijplaten gebruikt om mindervaliden in- en uit de dwarsverbinding te helpen. Deze rijplaten worden overigens ook gebruikt door hulpdiensten bij het vervoer van brancards en voor het materieel van de brandweer. Voor de Sluiskiltunnel gelden identieke rijplaten, ook speciaal op maat gemaakt voor gebruik in de dwarsverbindingen daar.

Dag Maya,
Dank voor je bericht. Goed dat er over nagedacht is, maar vraag me wel af hoe ze voertuigen voor de deuren weghouden. De platen steken wel niet uit, maar een scootmobiel is bijv. 1.50 meter lang en komt tot halverwege de rijbaan. Een rolstoel is iets korter. Ze wegen allemaal zo tussen de 100 en 170 kg, dus tillen is geen optie.
Met vriendelijke groet,
Share