gehandicaptenparkeerkaart

Parkeren en een gehandicaptenparkeerkaart.

U mag parkeren:

 • Op gehandicaptenparkeerplaatsen (rolstoelsymbool), niet op die met een kenteken of naam.
 • Soms is er een maximum tijd van toepassing. U moet dan de parkeerschijf instellen. (afronden naar boven op een half uur).
 • In een parkeerschijfzone (onbeperkte tijd).
 • Bij een blauwe streep (onbeperkte tijd)
 • langs een gele streep (maximaal 3 uur)
 • Op een woonerf (maximaal 3 uur).
 • In een parkeerverbod –maximaal 3 uur + parkeerschijf leggen afronden op eerstvolgende halve- of hele uur. Dus:
  • In een parkeerverbod Bord E1     Parkeren
  • Langs een gele onderbroken streep.
 • Buiten de parkeervakken op een woonerf.

U MAG NOOIT PARKEREN WAAR UW VOERTUIG ANDERE WEGGEBRUIKERS HINDERT OF IN GEVAAR BRENGT.

Dus niet op een smalle weg, binnen 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats etc.

Handig is ook deze link en de beschrijving op de website van de overheid.

Overzicht per gemeente.

Wij hebben een overzicht per gemeente samengesteld. Wij doen dit in overleg met de betreffende gemeenten. Alhoewel wij zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van de gegevens. Waar n.v.t. is aangegeven betekent het dat de gemeente geen betaald parkeren kent. U moet u altijd aan bovenstaande landelijke regels houden.

DOWNLOAD HIER DE REGELS PER GEMEENTE! Versie 13 oktober 2021. De lijst is nog niet compleet, omdat een aantal gemeenten nog niet gereageerd heeft.

Door het besparingsplatform Kortingscode werd tot 2018 uitgezocht wat de gemiddelde parkeervoorziening voor mindervaliden kost in de 25 grootste gemeenten. Lees hier meer!

Gemeenten tekenen Intentieverklaring Digitale Gehandicaptenparkeerkaart (2022)

Het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) is samen met een groot aantal gemeenten het project Digitale GPK gestart om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen. Het moet voor gebruikers van een GPK makkelijker worden om, bijvoorbeeld via een app, op te zoeken welke parkeerregels op een specifieke locatie gelden en inzicht te krijgen in de beschikbare parkeerplekken. In het project wordt gewerkt aan een landelijke oplossing voor gemeenten waar GPK-houders een digitale vergunning nodig hebben. De nog uit te werken landelijke parkeervergunning maakt het mogelijk om een kenteken te koppelen aan de GPK, wat een voorwaarde is voor digitale handhaving. Het voordeel voor GPK-gebruikers is dan dat zij niet meer in iedere gemeente die ze bezoeken apart een (digitale) parkeervergunning aan hoeven te vragen.

Misbruik gehandicaptenparkeerkaart

Regelmatig vermoeden wij dat gehandicaptenparkeerkaarten door familieleden of derden worden gebruikt om makkelijk en gratis te kunnen parkeren. Hierdoor zijn er vaak minder plaatsen beschikbaar voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart. Wij hebben in 2019 de gemeenten verzocht om hun Buitengewoon opsporingsambtenaren hierop te laten controleren en bij misbruik de gehandicaptenkaart in te nemen op grond van artikel 53, derde lid, van het Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer (BABW).  Alle gemeenten reageerden positief op ons verzoek. Enkele gemeenten gaven in 2021 aan al meerdere aantal kaarten ongeldig te hebben verklaard i.v.m. misbruik.

Buitenland:

Parkeren in het buitenland, zie de ANWB

In België verschilt het beleid van gemeente tot gemeente.

 1. of men in een mobilehome op een (gehandicapten)parkeerplaats mag overnachten? Het verkeersreglement zegt daarover niets; als de parkeertijd wordt gerespecteerd, is er wat dat betreft geen probleem. Echter, het is de gemeenteoverheid die beslist of er overnacht mag worden of niet. Zo is het aan de Belgische kust op de meeste plaatsen bij politieverordening verboden te overnachten op een gewone parkeerplaats.
 2. of op betaalde parkeerplaats betaald moeten worden? Ook dat is een keuze van de wegbeheerder, of er moet betaald worden door personen met een handicap of niet staat aangegeven op de parkeerautomaten. Als er binnen een betalende zone plaatsen zijn voorbehouden voor mindervaliden zonder dat onder die borden specifiek is aangegeven dat er moet betaald worden, dan moeten personen met een handicap er niet betalen.
 3. of er op gemeentelijke camperplaatsen betaald moet worden? Dat zal afhangen van de gemeente.

Zie ook deze pagina over keuring en de gehandicaptenparkeerkaart.

Share