Juridische bepalingen i.v.m. beperkingen.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. “Handicap” en “seksuele gerichtheid” zijn nieuw toegevoegd aan de non-discriminatiegronden.

Algemene wetgeving.

AMVB’s

Ministeriële regelingen

Reizen

Er zijn een aantal zaken in wetgeving bepaalt wanneer u reist met een beperking.  De belangrijkste bepalingen zijn:

Wet gelijke behandeling op grond van een handicap of chronische ziekte.

Artikel 8

  1. Onderscheid is verboden bij:
    1. het verlenen van de voor het reizen vereiste toegang tot de bij het openbaar vervoer behorende gebouwen en infrastructuur;
    2. het aanbieden van openbaar-vervoersdiensten en reisinformatie;
    3. het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten met betrekking tot openbaar vervoer.
  2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de ingevolge het eerste lid, in samenhang met artikel 2, te verrichten aanpassingen als bedoeld in dat artikel.

Toelichting openbaar vervoer:

Openbaar vervoer toegankelijk voor iedereen. Iedereen moet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat geldt ook voor reizigers met een beperking. De stations en voertuigen zijn al aangepast voor mensen die doof, blind of slechtziend zijn. Voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, worden nog maatregelen getroffen.

NS Reizen met een functiebeperking. Bent u minder goed ter been, slechthorend of slechtziend? NS biedt diensten en faciliteiten die helpen bij de treinreis en op het station. Denk aan hellingbanen, een OV-Begeleiderskaart of een OV-chip Plus abonnement. Tijdens uw reis staat onze reisassistentie u graag bij. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw reis goed voor te bereiden.

Share