Gehandicaptenpas.

Gehandicaptenpas

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht ik om invoering van een pasje voor mensen met een beperking.  De vraag en het antwoord van de Minister.

De reactie

Beste M. Slingenberg,

Graag informeren wij u over uw uitstaande vraag bij ons.

  Antwoord: 
Ik dank u voor het toesturen van uw vraag en dat u de moeite heeft gedaan om uiteen te zetten wat u opvalt in uw
dagelijks leven met betrekking tot de toegankelijkheid van Nederland.
U stelt in uw mail de vraag waarom Nederland geen pasje heeft waarmee een persoon met een handicap kan
aangeven dat er daadwerkelijk sprake is van een handicap.
Een apart pasje wordt in Nederland niet gebruikt en dat heeft de volgende reden.

1.    Nederland heeft het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap ondertekend. In dit verdrag staat
dat voorzieningen voor iedereen, ongeacht beperkingen, algemeen toegankelijk moeten zijn. Hoe meer er dus gewerkt
wordt aan het realiseren van algemene voorzieningen, hoe minder de noodzaak voor aparte, individuele voorzieningen.

2.    Mensen die hulp of oplossingen nodig hebben, kunnen dat krijgen via een indicatie. Er wordt hierbij geen definitie
gebruikt van een handicap, maar ieders persoonlijke situatie wordt apart beoordeeld. Nederland streeft er naar dat
toegankelijkheid niet afhankelijk wordt gemaakt van het bewijs van een handicap in plaats van toegankelijkheid als
algemene norm.

3.    Nederland heeft geen eenduidige definitie van handicap. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte, is geen definitie opgenomen van handicap of beperking.

Ter informatie nog het volgende.
De Europese Commissie is met acht landen een pilot gestart om mensen met een beperking, met behulp van een
kaart, recht op korting of op speciale aanpassingen in het culturele leven, recreatie en sport te geven. De landen die
meedoen in de pilot, erkennen de kaart onderling waardoor mensen met een beperking ook tijdens het reizen de
voordelen van zo’n kaart hebben.
De bedoeling van de kaart is goed maar Nederland heeft ervoor gekozen om, in het Besluit Toegankelijkheid,
geleidelijk aan te werken aan het verbeteren van de algemene toegankelijkheid.
De European Disability Card vertegenwoordigt in de ogen van Nederland de verkeerde beweging, namelijk dat
toegankelijkheid afhankelijk wordt gemaakt van het bewijs van een handicap in plaats van toegankelijkheid als
algemene norm. Er zijn meer landen in Europa die hier net zo over denken. Een overgrote meerderheid van de landen
heeft, ook vanwege de administratieve lasten die zo’n kaart met zich meebrengt, er voor gekozen om niet mee te doen
met de pilot.
De Commissie is de kaart momenteel aan het evalueren. In het voorjaar delen zij de resultaten. Wij zullen deze tot ons
nemen en indien nodig revalueren.
In oktober jl. heeft minister De Jonge van het ministerie van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd naar
aanleiding van vragen over de European Disability Card:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/28/commissiebrief-inzake-verzoek-om-mogelijkheid-
tot-aanvraag-van-european-disability-card-edc-in-nederland

Als laatste wil u ik u laten weten dat het programma Onbeperkt meedoen, dat zich bezighoudt met de implementatie
van het VN-Verdrag Handicap, maandelijks een digitale nieuwsbrief publiceert en drie keer per jaar een digitaal
magazine (e-zine) uitgeeft. Mocht u interesse hebben dan kan u zich daar op abonneren:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/programma-onbeperkt-meedoen
 

 

 

Mijn  vraag:


Excellentie,

Via overheid.nl vroeg ik aan de overheid om na te
denken over de uitgifte van een gehandicaptenpas. Deze mail werd doorgestuurd
naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van dit ministerie kreeg ik een
afwijzende reactie, maar volledig gericht op de verkeersveiligheid. Ik
reageerde hierop, waarop men aangaf dat dit tot uw ministerie behoorde en de
vraag inderdaad bij het verkeerde ministerie terecht was gekomen.

In veel gevallen is het
handig om als gehandicapte te kunnen aantonen dat je gehandicapt bent. Niet
iedere gehandicapte heeft een gehandicaptenparkeerkaart. Denk hierbij aan
slechtzienden en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarnaast is
met de gehandicaptenkaart het aantonen dat de betreffende persoon gehandicapt
is vaak onmogelijk omdat de kaart in veel gevallen in de geparkeerde auto
achterblijft

Op dit moment zijn er
al verschillende pasjes m.b.t. handicaps in omloop, denk aan Valys,
Regiotaxipas, GPK, OV-begeleiderskaart als het om mobiliteit gaat. Autipas,
medische toiletpas, pasjes voor de fastlane van pretparken. En vast nog
meer als het gaat om (on)zichtbare  beperkingen. Invoering van
een gehandicaptenpas, zou al deze pasjes kunnen vervangen zonder in te
gaan op de specifieke ziekte of beperking.


Ik denk hierbij aan
een gehandicaptenpas, waar bepaalde categorieën op aangegeven kunnen
worden, zoals bij bijv. op een rijbewijs. Op die manier is voor alle partijen
duidelijk wat van toepassing is. Of het nu gaat om toegang/ begeleiding of
bepaalde korting.

Invoering van
een gehandicaptenpas kan veel andere keuringen voorkomen, eenmalig is
duidelijk dat de persoon een handicap heeft voor alle wettelijke bepalingen en
vragen van bedrijven en instellingen. De pas kan ook dienen bij de aanvraag van
een gehandicaptenparkeerkaart, de gehandicaptenregeling voertuigen waar om een
verklaring van een huisarts wordt gevraagd (die daar niet vrolijk van wordt).

Ik
verzoek u dan ook om de invoering van een algemene gehandicaptenpas.


Met vriendelijke groet,
Share

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord