Gehandicaptenregeling bestelauto’s belastingdienst.

Gehandicaptenregeling bestelauto’s belastingdienst.

In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” is afgesproken dat de vrijstelling BPM op bestelauto’s wordt afgebouwd naar 0% in 2026. Ik heb de overheid gevraagd of dit ook voor bestelauto’s die onder de gehandicaptenregeling vallen geldt. Dit zou een ramp voor veel mensen met een beperking zijn. BPM is vaak €10.000…

Share

BPM afbouw bestelauto’s

In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is afgesproken dat de vrijstelling BPM op bestelauto’s wordt afgebouwd naar 0% in 2026. Ik heb de overheid gevraagd of dit ook voor bestelauto’s die onder de gehandicaptenregeling vallen geldt. Dit zou een ramp voor veel mensen met een beperking zijn. BPM is vaak €10.000…

Share

Verkeersdrempels een ramp voor o.a. mensen met een beperking.

Verkeersdrempels: Verkeersdrempels een ramp voor mensen met een beperking. Vermoorden 25.000 mensen per jaar volgens Britse onderzoekers. Zware overlast voor personen met allerlei vormen van nek- en rugklachten. Een groot probleem voor mensen in een rolstoel, scootmobiel en andere hulpmiddelen. Ze horen niet thuis in doorgaande wegen. Zijn de grootste veroorzakers van milieuvervuiling en moeten…

Share

Geen gunst, maar mensenrecht.

Geen gunst, maar mensenrecht.   Het VN-verdrag Handicap is niet vrijblijvend. Met het ondertekenen van dit mensenrechtenverdrag in 2016, heeft de Nederlandse overheid zich verplicht om de positie van mensen met een handicap te versterken. Zij moeten toegang hebben tot alle goederen en diensten, gelijk worden behandeld en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden….

Share