Gehandicaptenregeling bestelauto’s belastingdienst.

Gehandicaptenregeling bestelauto’s belastingdienst.

In het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” is afgesproken dat de vrijstelling BPM op bestelauto’s wordt afgebouwd naar 0% in 2026. Ik heb de overheid gevraagd of dit ook voor bestelauto’s die onder de gehandicaptenregeling vallen geldt. Dit zou een ramp voor veel mensen met een beperking zijn. BPM is vaak €10.000…

Share