Reacties klacht scanauto’s

Ik diende een klacht in over de scanauto’s en gehandicapten. Ik kreeg van het college van de Rechten van de Mens de volgende (teleurstellende reactie):

“Bedankt voor uw bericht aan het College voor de Rechten van de Mens (hierna: College). Uw bericht wordt (anoniem) geregistreerd.

In uw bericht geeft u aan dat u en uw vrouw vaker parkeerboetes krijgen in verschillende gemeenten, omdat de gehandicaptenparkeerkaart niet gezien of herkend wordt door de scanauto’s. Daarnaast geeft u aan dat men maar twee kentekenplaten mag registreren voor deze kaart. U verzoekt het College uw klacht in behandeling te nemen. Helaas is dat niet mogelijk. Ik kan u wel meer informatie geven over de taak van het College, wat het College met uw melding doet en wat u nog kunt doen.

Bevoegdheid van het College

Het College is een nationaal mensenrechteninstituut dat de mensenrechtensituatie in Nederland monitort door middel van onder andere onderzoek en advies. Het College heeft niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten te beoordelen. Het College heeft wel de bevoegdheid om individuele klachten over discriminatie te toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. De gelijkebehandelingswetgeving verbiedt discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij het aanbieden van goederen en diensten.

Deze wetgeving ziet niet toe op situaties die zich voordoen bij eenzijdig overheidshandelen. Eenzijdige overheidshandelingen zijn handelingen die behoren tot typische taken van de overheid, zoals het maken van beleid en het handhaven van regels. Omdat in uw situatie sprake is van eenzijdig overheidshandelen, kan het College helaas niets voor u betekenen. Het College heeft namelijk niet de bevoegdheid om klachten over discriminatie te beoordelen die buiten het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving vallen.

Meer informatie over de gelijkebehandelingswetgeving kunt u hier vinden.

Toezichthouder op het VN-Verdrag Handicap
Ondanks dat het College niet de bevoegdheid heeft om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, is uw melding van belang. Het College is namelijk ook een nationaal mensenrechteninstituut dat de mensenrechtensituatie in Nederland monitort door middel van onder andere onderzoek en advies. Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap (hierna: VN-verdrag handicap) dat in Nederland geldt. Dat betekent dat het College toezicht houdt op de inspanningen van de overheid om de mensenrechten van mensen met een beperking te beschermen en te bevorderen.

Uw situatie over de parkeerboetes/scanauto’s

In dit kader heeft het College periodieke bijeenkomsten met overheidsinstanties over de problemen die mensen met een beperking in de samenleving ervaren. Zo heeft het College na de laatste periodieke bijeenkomst een handreiking geschreven voor deze instanties. Deze handreiking leest u hier. Bij deze deel ik graag mee dat het College de problematiek uit uw melding mee zal nemen naar haar volgende periodieke bijeenkomst met de lokale overheidsinstanties.

Over de situatie in Nederland brengt het College ook jaarlijks een rapport uit. Het jaarlijkse rapport over de naleving van het verdrag in 2022 vindt u hier.

Uw situatie over de kentekenplaten

Met betrekking tot het beleid over het aantal kentekenplaten dat op een gehandicaptenparkeerkaart geregistreerd mag worden, kan het College helaas niets voor u betekenen. Dit is namelijk een beleid dat door de overheid in het leven is geroepen. Het College heeft niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over beleidsbepalingen. Met andere woorden, het College heeft niet de bevoegdheid om zich te bemoeien met de inhoud van beleid. Hieronder licht ik graag toe waar u eventueel nog terecht kunt.

Wat kunt u nog doen?

U kunt contact opnemen met Ieder(in)
Ieder(in) is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking, die de drempels voor mensen met een handicap/chronische ziekte in kaart brengt en de overheid en maatschappij hierover adviseert. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 030 – 720 00 00. Voor overige contactmethodes kunt u via hier hun website raadplegen.

U kunt een klacht indienen bij de gemeente

U kunt bij uw gemeente een klacht indienen over de situatie met het verzoek om dit probleem op te lossen. Hiervoor kunt u eventueel ook de maatschappelijk werker van uw gemeente raadplegen. Een klacht over het beleid met betrekking tot de registratie van het aantal kentekenplaten kunt u niet bij de gemeente indienen.

U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket

Voor informatie en advies over (andere) juridische mogelijkheden of ondersteuning, kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket via 0900-8020.

Share

Vergelijkbare berichten