gehandicaptenparkeerkaart

Scanauto’s. Bericht aan de Rijksoverheid.

Ik heb onderstaande bericht naar de rijksoverheid gestuurd.

Zowel mijn echtgenote als ik hebben beperkingen en allebei in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Veel gemeenten voeren, net als Amsterdam, controles uit met scanauto’s, die de gehandicaptenparkeerkaart niet zien of herkennen. Je moet daarom ruim van tevoren doorgeven dat je in de stad wilt parkeren. Het is voor gehandicapten al een wirwar van regels, zoek maar uit hoe het zit.
Veelal mag men als men een vergunning aanvraagt hier maximaal 2 kentekens aan verbinden, terwijl veel mensen hun kaart in veel meer auto’s gebruiken, bijvoorbeeld als hun kinderen rijden.
Een onterechte bekeuring d.m.v. een dergelijke auto, wordt in strijd met de Algemene Verordening gegevensbescherming volledig geautomatiseerd genomen. De gegevens van de kentekenplaat houder, die geen overtreding pleegt wordt dan ook onrechtmatig en in strijd met de AVG verwerkt.
Daarnaast is het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart geregeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, een hogere wetgeving dan een gemeentelijke verordening. Naar mijn mening is deze regeling in strijd met artikel 1 van de Grondwet en de Wet gelijke behandeling. Omdat het meerdere gemeenten betreft is het onmogelijk deze klacht daar eerst neer te leggen. Naar mijn mening ligt hier een taak voor de rijksoverheid om aan deze omissies een einde te maken.
Ik hoor graag van u.

Van de overheid kreeg ik de volgende reactie:

Geachte e-mailer,

Hieronder volgt een reactie op uw e-mail waarin u uw ongenoegen uit over de situatie die ontstaan is rond uw parkeervergunning voor gehandicapten.

Ik lees diverse klachten, maar het begin ligt bij de scanauto’s van de handhaving die geen onderscheid maken tussen gehandicaptenparkeerplaatsen en reguliere parkeerplaatsen.

Uw argumenten gaan niet over het wijzigingen van de relevante wetten, want de punten die u noemt zijn al in de wet geregeld. Waar uw klachten vooral over gaan, is de handhaving. Ook lees ik dat er volgens u een aantal punten in de wet overtreden wordt. Dat maakt het een juridisch vraagstuk.

Het verzoek om het landelijk te regelen is daarbij niet mogelijk omdat er op deze punten al voldaan is aan het landelijk regelen.

Mijn advies is om toch bij de gemeenten waar u een boete van ontving een klacht in te dienen en dit aan te geven. De gemeenten in kwestie behoren ervoor te zorgen dat de handhaving hierin onderscheid maakt.

Ik vertrouw erop dat ik u voldoende heb geïnformeerd en wens u een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Suzanne
Publieksvoorlichter Informatie Rijksoverheid

Share

Vergelijkbare berichten