Hulphonden

Vanaf 1 juli 2017, moeten winkels, restaurants en andere bedrijven hulphonden toestaan.  Hotels en restaurants die een beroep doen op hygieneregels doen dat tevergeefs. In de nieuwe Hygiënecode voor de horeca, die 1 april 2016 is ingegaan, is een paragraaf opgenomen over hulphonden. Volgens de nieuwe regels moeten hulphonden worden toegelaten in horecabedrijven en dus ook in restaurants.  De tekst luidt: “Blindengeleidehonden en hulphonden mogen worden toegelaten tot de horecagelegenheid. Zij mogen niet in bereidingsruimten komen.”

Daarnaast hebben autobussen en toeringcars een vervoersplicht op grond van het VN_Verdrag en een Europese Verordening. Dit is het gevolg van de invoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Omdat het m.b.t. taxi’s niet volledig duidelijk is hebben we hierover een vraag gesteld bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mogen taxi’s een hulphond weigeren. Ik vroeg het aan het Ministerie.

Hartelijk dank voor uw bericht van 14 november jl. U vraagt zich af of er een wettelijk verbod is op het weigeren van een hulphond in een taxi. Hieronder vindt u mijn antwoord.

Het is op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte inderdaad verboden om een hulphond te weigeren in een taxi. Indien een taxichauffeur door een controleambtenaar hierop wordt betrapt, kan een boete worden opgelegd.

Bij een ritweigering kan een gedupeerde verschillende stappen ondernemen. Er kan een klacht worden ingediend bij het taxibedrijf waarvoor een taxichauffeur werkt of bij het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Ook kan een gedupeerde een melding doen of een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Ik vertrouw erop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

HBJZ Burgerbrieven

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hulphonden zijn te herkennen aan een hesje dat ze om hebben. De vestjes kunnen iets variëren afhankelijk van de Stichting die de hond heeft opgeleid. Ook hebben de bezitters van een hulphond een identificatiepasje. Zie ook de pagina hulp-of assistentiehonden nooit weigeren op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overigens zijn wij van mening dat ieder bedrijf nu al hulphonden zou moeten toelaten. Daarnaast zou de overheid de verkoop van nephesjes voor honden moeten verbieden en strafbaar moeten stellen.

Handige links m.b.t. hulphonden:

Jurisprudentie:

Meer informatie over hulphonden op www.assistentiehond.nl Bent u als donateur van deze stichting?

Tips voor omgang met een hulphond:

  • Aai nooit een assistentiehond in tuig of met een rugdekje om. Een hond in tuig of voorzien van een dekje is aan het werk en mag daarbij niet uit zijn concentratie gehaald worden. Praat daarom ook niet tegen een hulphond zonder voorafgaande toestemming van de begeleider/ster.
  • Geef geen eten aan de hond.
  • Blijft de klant of gast met assistentiehond langer in je bedrijf, vraag dan of je de hond een bak water mag aanbieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share