Gehandicaptenpas

Gehandicaptenpas

Ik verzocht de overheid gemotiveerd om invoer van een pasje voor mensen met een handicap. Mijn verzoek werd afgewezen, hieronder vind u de reactie van de Minister van infrastructuur en waterstaat, Hoofd afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer.

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee reageer ik op het voorstel dat u heeft gestuurd aan de website van de Rijksoverheid. U pleit ervoor om mensen met een beperking in Nederland niet alleen een gehandicaptenparkeerkaart te geven, maar ook een pasje met gegevens erop over de handicap van de betrokkene.
Allereerst wil ik u hartelijk danken. Om het beleid te verbeteren, is het essentieel dat burgers meedenken over verbeteringen.

Ik ben geen voorstander van zo’n speciaal pasje. Het mag dan zo zijn dat sommige organisaties vragen om een ‘bewijs van handicap’, de invoering van een speciaal pasje zou tot gevolg hebben dat gehandicapten extra geld zouden moeten gaan betalen want de afgifte van een speciaal pasje zal extra kosten met zich mee brengen. Welbeschouwd zie ik niet direct de meerwaarde in van zo’n pasje ten opzichte van de al bestaande gehandicaptenparkeerkaart.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

– – – – – – – – –

Aan: De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
t.a.v. het  Hoofd afdeling Verkeersveiligheid en Wegvervoer

Uw kenmerk: IENW/BSK/365178

Onderwerp: gehandicaptenpas.

Kloetinge, 15 augustus 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik wil hier graag toch nog op reageren omdat ik en met mij meerdere mensen met een handicap niet in uw reactie kunnen vinden. In het kort geeft u aan geen voorstander te zijn van een extra pasje naast de gehandicaptenparkeerkaart.

Ik vraag mij af of uw Ministerie het juiste ministerie is om de vraag te behandelen, het gaat immers niet over een pasje dat zich richt op verkeersveiligheid en wegvervoer. Het pasje dat ik in mijn verzoek bedoel is breder.

Niet iedere gehandicapte heeft een gehandicaptenparkeerkaart. Denk hierbij aan slechtzienden en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarnaast is met de gehandicaptenkaart het aantonen dat de betreffende persoon gehandicapt is vaak onmogelijk omdat de kaart in veel gevallen in de geparkeerde auto achterblijft. Niet iedere gemeente voert de gehandicaptenparkeerkaart App in.

Op dit moment zijn er al verschillende pasjes m.b.t. handicaps in omloop, denk aan Valys, Regiotaxipas, GPK, OV-begeleiderskaart als het om mobiliteit gaat. Autipas, medische toiletpas, pasjes voor de fastlane van pretparken. En vast nog meer als het gaat om (on)zichtbare andere beperkingen. Invoering van een gehandicaptenpas, zou al deze pasjes kunnen vervangen zonder in te gaan op de specifieke ziekte of beperking.

Ik denk hierbij aan een gehandicaptenpas, waar bepaalde categorieën op aangegeven kunnen worden, zoals bij bijv. op een rijbewijs. Op die manier is voor alle partijen duidelijk wat van toepassing is. Of het nu gaat om toegang/ begeleiding of bepaalde korting.

Invoering van een gehandicaptenpas kan veel andere keuringen voorkomen, eenmalig is duidelijk dat de persoon een handicap heeft voor alle wettelijke bepalingen en vragen van bedrijven en instellingen. De pas kan ook dienen bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, de gehandicaptenregeling voertuigen waar om een verklaring van een huisarts wordt gevraagd (die daar niet vrolijk van wordt) voorkomen.

Ik verzoek u dan ook mijn verzoek te heroverwegen en/of door te sturen naar het Ministerie dat dit verzoek beter kan behandelen.

Met vriendelijke groet,

Ondertussen is onderstaand bericht gezonden naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Via overheid.nl vroeg ik aan de overheid om na te denken over de uitgifte van een gehandicaptenpas. Deze mail werd doorgestuurd naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van dit ministerie kreeg ik een afwijzende reactie, maar volledig gericht op de verkeersveiligheid. Ik reageerde hierop, waarop men aangaf dat dit tot uw ministerie behoorde en de vraag inderdaad bij het verkeerde ministerie terecht was gekomen.

In veel gevallen is het handig om als gehandicapte te kunnen aantonen dat je gehandicapt bent. Niet iedere gehandicapte heeft een gehandicaptenparkeerkaart. Denk hierbij aan slechtzienden en andere lichamelijke en geestelijke beperkingen. Daarnaast is met de gehandicaptenkaart het aantonen dat de betreffende persoon gehandicapt is vaak onmogelijk omdat de kaart in veel gevallen in de geparkeerde auto achterblijft

Op dit moment zijn er al verschillende pasjes m.b.t. handicaps in omloop, denk aan Valys, Regiotaxipas, GPK, OV-begeleiderskaart als het om mobiliteit gaat. Autipas, medische toiletpas, pasjes voor de fastlane van pretparken. En vast nog meer als het gaat om (on)zichtbare  beperkingen. Invoering van een gehandicaptenpas, zou al deze pasjes kunnen vervangen zonder in te gaan op de specifieke ziekte of beperking.

Ik denk hierbij aan een gehandicaptenpas, waar bepaalde categorieën op aangegeven kunnen worden, zoals bij bijv. op een rijbewijs. Op die manier is voor alle partijen duidelijk wat van toepassing is. Of het nu gaat om toegang/ begeleiding of bepaalde korting.

Invoering van een gehandicaptenpas kan veel andere keuringen voorkomen, eenmalig is duidelijk dat de persoon een handicap heeft voor alle wettelijke bepalingen en vragen van bedrijven en instellingen. De pas kan ook dienen bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart, de gehandicaptenregeling voertuigen waar om een verklaring van een huisarts wordt gevraagd (die daar niet vrolijk van wordt).

Ik verzoek u dan ook om de invoering van een algemene gehandicaptenpas.

 

 

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie