Facebook

Een rolstoel facebookgroep vraagt om een foto waar je in een rolstoel zit. Dit om te controleren of je tot hun doelgroep behoort.  Mag dat?

Artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming zegt onder welke voorwaarden bijzondere gegevens, waaronder gegevens over de gezondheid verwerkt mogen worden. Natuurlijk is een foto van iemand waaruit blijkt dat hij of zij rolstoel gebonden is een bijzonder persoonsgegeven. De verwerking van deze bijzondere gegevens is verboden, tenzij men aan alle voorwaarden voldoet. Eén van de voorwaarden is minimaal een schriftelijke verklaring van de betrokkene waarin hij onvoorwaardelijke toestemming geeft. Ook dient er een privacyregeling te zijn. Hiervan is geen sprake. Ook weet niemand wat er met de gegevens gebeurd. De persoonlijke gegevens die Facebook opslaat, kunnen bedrijven gebruiken om je te bestoken met aanbiedingen.

Wij adviseren iedereen om niet me te doen aan dergelijke groepen, die de veilige verwerking van je gegevens in de weg staat. Natuurlijk is facebook aan wettelijke bepalingen gebonden, maar zij mogen handelen in persoonsgegevens. Voor onze websites hebben wij één en ander netjes geregeld in onze gebruikersovereenkomst. Ondanks dat kunnen wij ook niet uitsluiten dat gegevens op sociaal media voor de doeleinden van die sociaal media groepen gebruikt wordt. Wij beheren de facebookgroep “Toegankelijk Nederland“.

Seniorweb geeft een aantal nuttige adviezen over het gebruik van facebook, zie deze link.

Share

Vergelijkbare berichten