Zero-emissiezones en gehandicaptenvoertuig.

29 Nederlandse gemeenten stellen een zero-emissiezone in. Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling, geld er voor sommige voertuigcategorieën een vrijstelling en komen er ontheffingen.

Op de website https://www.opwegnaarzes.nl/ kun je checken of jouw bestel- of vrachtwagen deze zones nog in mag. Er is voor bestelauto’s van gehandicapten een uitzondering in de maak.

Bestelauto’s
Uw bestelauto is vrijgesteld als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw voertuig is 40 jaar of ouder (oldtimer).
2. U heeft een rolstoeltoegankelijk voertuig met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149. 

Bent u in bezit van een bestelauto zonder een bijzonderheidscode, die u vanwege uw handicap heeft aangepast voor meer dan €500, en wilt u een stad inrijden met een ZE-zone voor bestelauto’s? Dan heeft u te zijner tijd recht op een ontheffing. 

Share

Vergelijkbare berichten