De criteria voor het aanvragen van een Valyspas zijn de volgende:

  • een verklaring van de gemeente dat hoewel de cliënt niet voldoet aan de bestaande criteria, er toch een noodzaak bestaat voor bovenregionaal vervoer.
  • een bewijs van de gemeente dat iemand recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wmo
  • een bewijs van de gemeente dat iemand recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel
  • een gehandicaptenparkeerkaart
  • een OV-begeleiderskaart

Nieuw criterium

Met ingang van heden is daarom een toegangscriterium voor Valys toegevoegd aan de vier bestaande criteria:

  • Een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

In deze laatste verklaring neemt de gemeente de volgende aspecten op:

  • Waaruit bestaat de mobiliteitsbeperking? (Bijvoorbeeld: Cliënt kan boven de 5 zones niet zonder ondersteuning reizen omdat hij/zij maximaal 100 meter kan lopen.) Noem hier de mobiliteitsbeperking. (In het voorbeeld: maximaal 100 meter lopen.)
  • Waarom komt de cliënt niet in aanmerking voor een van de vier bovengenoemde voorzieningen? (Bijvoorbeeld: De lokale vervoersbehoefte van … wordt [op deze wijze] ingevuld, waardoor niet aan de eisen van de eerste vier documenten wordt voldaan.)

NB: Bij de beantwoording van deze vragen moet de gemeente geen medische gegevens opgeven.

Hoe u een dergelijke pas aanvraagt vindt u hier!

Share