Facebook

Facebook

Een rolstoel facebookgroep vraagt om een foto waar je in een rolstoel zit. Dit om te controleren of je tot hun doelgroep behoort. ┬áMag dat? Artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming zegt onder welke voorwaarden bijzondere gegevens, waaronder gegevens over de gezondheid verwerkt mogen worden. Natuurlijk is een foto van iemand waaruit blijkt dat…

Share