Nederland toegankelijk?

Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Nederland heeft het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend, welk Verdrag de gelijke rechten nog benadrukt omdat het Verdrag in pikorde zelfs boven de Grondwet staat.

Mensen met een handicap of beperking mogen er dus op rekenen dat ze in Nederland gelijk behandeld worden. De overheid heeft er ook meerdere wettelijke bepalingen voor in het leven geroepen, de belangrijkste vindt u op deze website. Mooi toch.

Praktijk

De praktijk is echter anders, als mensen met een loopbeperking naar een restaurant willen moeten ze eerst uitvoerig onderzoeken of ze binnen kunnen komen, of ze naar het toilet kunnen en of ze de menukaart kunnen lezen. Wil men naar een hotel, dan moet de vraag nog verder worden uitgebreid met bijv. kan ik douchen, de elektrische rolstoel of scootmobiel opladen. Winkelen is vaak een ramp. Hoezo gelijke behandeling?

Gemeenten

Nu woon ik in één van de toegankelijkste gemeenten van Nederland, maar in de meeste restaurants moet je de trap op naar het toilet, zijn er nog steeds evenementen niet rolstoeltoegankelijk, staan er vaak schaarhekjes waar je niet doorheen kunt, ligt op trottoirs paarden- en hondenpoep, liggen trottoirs onder verkanting en ga zo maar door. Kijk eens om u heen en bedenk dan hoe ontoegankelijk Nederland is. Triest toch?

Aanpassingen

Nu snappen we best dat alles niet direct aangepast kan worden, dat moet begroot worden etc. Maar eenvoudige zaken, zoals aanpassen van de Algemene plaatselijke verordeningen (APV) is al vaak te veel moeite, laat staan dat men bij de afgifte van vergunningen en subsidies voor evenementen voorwaarden stelt aan de toegankelijkheid.

Parkeren

Nog zoiets. We hebben overal gehandicaptenparkeerplaatsen, maar vaak zijn ze te klein om een (elektrische) rolstoel of scootmobiel uit te kunnen laden. Het gehandicaptenparkeerplaatsbord staat soms op de plaats waar de deur geopend moet worden. Gemeenten zouden veel vaker mensen met een beperking bij dergelijke zaken moeten betrekken en de ambtenaren een opleiding moeten geven op deze gebieden. Dan moet je in de meeste gemeenten niet betalen, in andere wel, vaak bij automaten waar je niet bij kunt. Regel het gratis parkeren landelijk, een kleine moeite.

Zie ook ons ZWARTBOEK!

Geen toezicht

Nederland heeft veel toezichthouders, maar een onafhankelijke toezichthouder op maatregelen voor mensen met een beperking ontbreekt nog steeds.

Helpt u mee Nederland toegankelijk te maken?

 

Share