Misbruik gehandicaptenparkeerkaart.

Regelmatig vermoeden wij dat gehandicaptenparkeerkaarten door familieleden of derden worden gebruikt om makkelijk en gratis te kunnen parkeren. Hierdoor zijn er vaak minder plaatsen beschikbaar voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart en zeker voor die mensen die een extra grote plaats nodig hebben omdat ze een hulpmiddel moeten lossen.  Wij hebben al enkele malen de gemeenten verzocht om hun Buitengewoon opsporingsambtenaren hierop te laten controleren en bij misbruik de gehandicaptenkaart in te nemen op grond van artikel 53, derde lid, van het Besluit administratieve bepalingen voor het wegverkeer (BABW).  Alle gemeenten reageerden positief op ons verzoek. Enkele gemeenten gaven aan al meerdere aantal kaarten ongeldig te hebben verklaard i.v.m. misbruik.

Bedenk dat u als houder na misbruik en inname van de kaart nooit meer een nieuwe verstrekt krijgt. U bent als houder van de gehandicaptenparkeerkaart aansprakelijk voor wat er met uw kaart gebeurd. Mensen die misbruik van hun kaart laten maken zijn geen kaart waard. U zou als geen ander moeten beseffen wat de waarde van de kaart is voor mensen met een beperking.

Ook hier roepen we de verantwoordelijke colleges van B&W om de controle te intensiveren.

Wilt u dit bericht zoveel mogelijk delen en met name aan de verantwoordelijke colleges van B&W en opsporingsambtenaren.

Share

Vergelijkbare berichten