Gelijke behandeling gehandicapten.

Artikel 1 Grondwet: ““Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Links:

Er zijn er mensen met een niet zichtbare handicap. Nederland zou er goed aan doen, om net als in andere landen deze mensen te voorzien van een pasje die weergeeft dat ze tot de categorie gehandicapten behoren.

 

Share