Gehandicaptenparkeervergunning Amsterdam.

Zowel mijn echtgenote als ik zijn in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Omdat we in de buurt van Amsterdam waren vroeg ik een gehandicaptenparkeervergunning (GA) aan. Ik deed dit met het kenteken van onze aangepaste auto. Deze auto staat door moeilijkheden met de belastingdienst op naam van mijn echtgenote. Omdat het kenteken niet op mijn naam staat, maar op die van mijn echtgenote werd de GA geweigerd. Ik tekende met redenen omkleed bezwaar aan, omdat mijn vrouw er niet altijd bij is en ik geen misbruik van haar kaart wil maken, ligt, wat Amsterdam aangaf, het gebruik van haar kaart niet binnen de mogelijkheden. Ik zou dan misbruik van haar kaart maken. Ik werd over mijn bezwaar telefonisch gehoord. Het bezwaar werd afgewezen, waarbij men aangaf dat ik van het horen had afgezien.

Naar mijn mening is mijn bezwaar onzorvldig afgehandeld en is de wtegving ook discriminerend is, in andere steden kreeg ik wel ontheffing omdat de auto op het adres van de houder staat. Naar mijn mening een onzorgvuldige behandeling van mijn bezwaar en een onterecht afwijzing.

Hierop beklaagde ik mij bij de nationale ombudsman, die mijn bezwaar doorstuurde naar de Ombudsman ven de gemeente Amsterdam. Na enkele malen telefonisch contact, kreeg ik vandaag een telefoontje dat de gemeente Amsterdam hun beleid gaat aanpassen!!!!!! Men verwacht dit binnen drie weken. Ik krijg dus het wat later formeel te horen.

Alhoewel ik zelf voorlopig geen gebruik van de ontheffing zal maken, is deze beleidswijziging toch weer een stapje in de goede richting voor mensen met een beperking.

Share

Vergelijkbare berichten