gehandicaptenparkeerkaart

Discrimineert gemeente Apeldoorn?

Discrimineert gemeente Apeldoorn?

Tijdens het samenstellen van de parkeerregels voor gehandicapten per gemeente, zagen we dat de gemeente Apeldoorn wel vreemde, naar onze mening, discriminerende regels heeft.

De gemeente zegt: is uw Europese of gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart afgegeven in Apeldoorn, dan kunt u gratis parkeren in Apeldoorn in de daarvoor beschikbare gebieden. Op een aantal plaatsen geldt ook een bepaalde parkeerduur.
Bent u een bezoeker en is uw kaart niet afgegeven in de gemeente Apeldoorn, dan betaalt u wel parkeergeld.

Naar onze mening hoort iedereen gelijk behandeld te worden zoals in artikel 1 van de Grondwet is aangegeven:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Wij hebben dan ook geklaagd bij de gemeente Apeldoorn. Op 6 mei ben ik gebeld door een medewerkster van de gemeente. Dit gesprek loste niets op en ook kwam er geen bevredigend antwoord. Zij zou een en ander voorleggen en de afspraak is nu dat ik binnen 14 dagen weer wordt gebeld. We wachten af.

Share

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie